Shohei Shibata

Shohei Shibata

Cloud Architect

    新たにCCoEとして活動を始めました